Instrukcja – Pilot z wskaźnikiem laserowym do prezentacji multimedialnych Norwii N29